هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال 1402

اهداف اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال 1402 :

  • اشاعه و ترویج کاربردی مفاهیم مدیریت جهادی و اقتصادی
  • بررسی فرصتها و چالشهای توسعه مدیریت در چشم انداز آینده صنعت ایران و نقش آن در توسعه پایدار
  •  کمک به رفع دغدغه کمبود مدیران کارآمد برای کشور در آینده
  • تحلیل و ارزیابی راه و روش مدیران موفق ملی در مواجه با بحرانهای اقتصادی و تحریم های بین المللی
  • ویژگی ها ، آزمون و خطاهای مدیران جهادی ( آسیب شناسی)
  • توسعه و رشد تولید و فناوری در سایه مدیریت جهادی با تکیه بر توانمندی های داخلی کشور ایجاد انگیزه برای نیل به موفقیت در قشر مدیران موفق و پویا

پروژه های مرتبط