شرکت riedel filtertechnik gmbh دیدار با آقای thorsten kurtz
صحبت و تبادل نظر در مورد راه حل های آینده نگر در زمینه فن آوری گرد و غبار و فیلتراسیون

پروژه های مرتبط