دیدار با جناب آقای مهندس jasper star مدیر بازرگانی شرکت cpm europe
تبادل نظر در مورد پوسته ریزی-آسیاب و پلت سازی

پروژه های مرتبط