دیدار با اقای مهندس Benzma Bipi مدیر عامل شرکت CTS در کلن آلمان

مکان: نمایشگاه آلمان

پروژه های مرتبط