دیدار با مدیر بازرگانی شرکت Big Dutchman
تبادل نظر در مورد سیستم های تغذیه و تجهیزات مسکن برای دام وطیور

پروژه های مرتبط