دیدار و تبادل نظر با پرفسور کامرانی استاد دانشگاه صنعت دام آمریکا در حاشیه نمایشگاه بین المللی آمستردام هلند درخصوص موقیعت جغرافیایی و اقلیمی شهرستان چهاربرج برای سرمایه گذاری

پروژه های مرتبط