جو وارداتی  • زمان تحویل: با هماهنگی

13,470 ریال 13,500جو یک ماده خوراکی ایده آل برای نشخوار کنندگان و غیر نشخوار کنندگان محسوب می شود. میزان پروتئین خام آن بین ۶ تا ۱۴% متغیر بوده (خوشبختانه جو ایرانی از نظر پروتئین نسبت به جو وارداتی برزیلی و آرژانتینی از درصد بالای پروتئینی برخوردار می باشد.) نشخوارکنندگان از انرژی بالای جو که عمدتاً از نشاسته آن ناشی شده و به میزان زیادی قابل تخمین است بهره می گیرند و این امر باعث افزایش پروتئین شیر و تسریع رشد می شود.

 
جو روس (امیر) درجه یک

لطفا جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید.