جمع هزینه خرید : 0 ریال

رفتن به سبد خرید

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
001 تفاله خشک چغندر دامی یک
کیلو 71,000 با هماهنگی همه روزه به غیر از ایام تعطیل واریزی
002 ملاس دامی یک
لیتر 0 کارخانجات قند کشور هماهنگی با شرکت .
005 کنجاله پنبه دامی یک
کیلو 0 بندر استارا همه روزه به غیر ایام تعطیل واریزی -مدتی برای مشتریان قدیمی