جمع هزینه خرید : 0 ریال

رفتن به سبد خرید

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کد نام نوع مصرفی درجه مقدار واحد فـی محل بارگیری شرایط بار گیری شرایط تحویل با واریزی خرید
007 جوش شیرین ايراني دام و طیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران (ارسال به کل کشور) روزانه واریزی
008 متیونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 200 تهران روزانه واریزی
009 ترئونین خوراک دام و طیور یک
کیلوگرم 1,890 تهران روزانه واریزی
010 دی کلسیم فسفات مکمل دام وطیور درجه یک ایرانی
کیلو 0 تهران سمنان و شیراز و کرج (ارسال به سراسر کشور) فوری واریزی