وضعیت مزارع گندم و کلزا در مناطق سیل زده استان گلستان بررسی شد

وضعیت مزارع گندم و کلزا در مناطق سیل زده استان گلستان بررسی شد

وضعیت مزارع گندم و کلزا در مناطق سیل زده استان گلستان بررسی شد


خلاصه

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در سفر به استان گلستان وضعیت مزارع گندم و کلزا در مناطق سیل زده این استان را بررسی کرد.


12/فروردین/1398


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی گلستان، در این بازدید که مهندس علیرضا مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، مهندس اسماعیل اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم، مهندس ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه و دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان هم حضور داشتند، وضعیت آب ماندگی در مزارع، میزان شستشوی مزارع، آب بردگی، ورس محصولات ،تعیین میزان خسارت و اقدامات انجام گرفته در طول سیل اخیر بررسی شد.