تلاش برای خود کفایی کشور در تولید بذور کلزا

تلاش برای خود کفایی کشور در تولید بذور کلزا

تلاش برای خود کفایی کشور در تولید بذور کلزا


خلاصه

معاون امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در آینده ای نزدیک در تولید بذور کلزا به خود کفایی خواهیم رسید.


10/فروردین/1398


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، عباس کشاورز در بازدید از مزارع محصولات کشاورزی شهرستان پارس آباد اظهار داشت: مزارع گندم و کلزا در این شهرستان بسیار در وضعیت مطلوبی قرار دارد که این پیشرفت به عینه بسیار ملموس و قابل تشخیص است به گونه ای که حتی افرادی نیز که کوچکترین سررشته ای از وضعیت کشت و کار محصولات کشاورزی ندارند نیز به شکوفایی بخش کشاورزی این شهرستان در تولید انواع محصولات کشاورزی باوردارند.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود گفت: برنامه ریزی های دولت به گونه ای  است که سال به سال شاهد شکوفایی بخش کشاورزی در این خطه از میهن اسلامی هستیم .
معاون امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: خوشبختانه در انتقال دانش فنی بذور مرغوب و مورد نیاز منطقه به محصول استراتژیک و مهم کلزا نیز قدم های بسیار مهمی برداشته شده است و مسئولین با همکاری شرکت های خارجی و همچنین شرکت های داخلی در حال تکثیر ارقام پر محصول و مقاوم کلزا به بیماری ها و آفات هستند به همین دلیل امیدواریم که کشورمان در آینده ای نزدیک از واردات انواع بذور کلزا بی نیاز باشد و قطعا به دلیل سازگاری این ارقام با شرایط اکولوژیکی منطقه سال به سال شاهد افزایش تولید در محصولات روغنی در کشور خواهیم بود .