آبیاری اراضی کشاورزی تهران با فاضلاب

آبیاری اراضی کشاورزی تهران با فاضلاب

آبیاری اراضی کشاورزی تهران با فاضلاب


خلاصه

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت در جنوب تهران 40 درصد اراضی کشاورزی با آب فاضلاب آبیاری می‌شود. این درحالی است که این زمین‌ها برای آبیاری از رودخانه‌های اطراف تهران حق آب دارند.


21/اسفند/1397


رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت در جنوب تهران 40 درصد اراضی کشاورزی با آب فاضلاب آبیاری می‌شود. این درحالی است که این زمین‌ها برای آبیاری از رودخانه‌های اطراف تهران حق آب دارند.منبع: mehrnews.com