صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار آزاد شد

صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار آزاد شد

صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار آزاد شد


خلاصه

صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار به صورت مجاز مشروط با تایید وزارت جهاد کشاورزی آزاد شد.


16/بهمن/1398

علی اکبر شامانی در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی،موضوع رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخم گذار به صورت مجاز مشروط با تأیید وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرد.
این بخشنامه پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته است.